Den 6-7 februari 2019 arrangeras "Nationell konferens om kliniska studier" på Clarion Hotel Malmö Live. Årets tema är ”Värdet av kliniska studier”.

Representanter från akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, patientorganisationer och industri kommer att tala kring temat utifrån olika perspektiv och belysa frågor som exempelvis:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

Konferensen är en mötesplats för kunskapsutbyte. Under konferensdagarna finns möjlighet att nätverka med representanter för patientorganisationer, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter och industri.

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är 2019 års regionala värd.

Varmt välkommen till Malmö i februari!

Mer information kommer, webbplatsen uppdateras löpande.

6-7 februari, 2019
Clarion Hotel Malmö Live
Onsdag 08.30–17.00
Torsdag 08.30–15.30

Anmälan öppnar i september!