Om konferensen


Nationell konferens om kliniska studier är en konferens för dig som arbetar inom akademi, industri och hälso- och sjukvård. Tillsammans skapar vi en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande.

Konferensen arrangeras inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och är ett återkommande arrangemang med roterande värdskap mellan de sex regionala nodernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Sjukvårdsregionerna har utsett samarbetsfunktioner, så kallade regionala noder. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.