"Värdet av kliniska studier" är årets tema på Nationell konferens om kliniska studier som arrangeras den 6-7 februari 2019 i Malmö. Möt inspirerande talare och nätverka.

Lyssna på presentationer och delta i diskussioner. Exempel på frågeställningar:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är 2019 års regionala värd. Varmt välkommen till Malmö i februari!

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri samt till dig som är patient. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för forskningsfrågor.

6-7 februari, 2019
Clarion Hotel Malmö Live
Onsdag 08.30–17.00
Torsdag 08.30–15.30

Anmälan är öppen!

Webbplatsen uppdateras löpande med information.