08.30-09.15 Registrering och frukost


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.15-09.30 Välkomna!


Introduktion till konferensdagarna och till Vetenskapsrådets uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, samt beskrivning av samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus
Chris Heister,
ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

09.30-10.30 Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Patienterna, hälso- och sjukvården, akademin, industrin och medborgarna; hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.


Den komplexa patienten, öppningsanförande


Ulrika Sandén, ”komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet 

Paneldiskussion

Representant, nationellt politiskt perspektiv
Petter Hartman, VD Medicon Valley Alliance
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård, ledamot av styrelsen för Läkemedelsverket

Gerd Winoy Mowitz, styrelseordförande Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)
Kerstin Nilsson, professor i kirurgi Örebro universitetet, ledamot av Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

10.30-11.00 Fika + Utställning


Paus


11.00- 12.30 forts. Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Maria Fagerquist, FoU/R&D, LIF − de forskande läkemedelsföretagen
Niklas Nielsen, överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Fördel Sverige/Norden – vad säger life science-industrin?


Vad behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. Exempel på gränsöverskridande samarbeten som öppnat möjligheter till uppdragsforskning presenteras.

 

 

Paneldiskussion

Elisabeth Björk, Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca

Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Jansen Pharmaceutical
Ewa Lindqvist, Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences

Goda exempel på gränsöverskridande samarbeten

Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

Thomas Kongstad Petersen, DVM, PhD, chairman NEXT (National Experimental Therapy Partnership), Executive Director Skin Research Leo Pharma A/S

Estelle Naumburg, MD PhD, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för Pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed

Skriv tabellbeskrivning här

15.00-15.30 Fika + Utställning


Paus


15.30-17.00 Patientsamverkan i hälso- och sjukvård, forskning och utveckling


Samverkan med patienter och brukare är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Men hur skapar vi maximalt värde, och vilka är utmaningarna? Korta presentationer och panelsamtal.

Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, National Institute for Health Research (NHS), UK. Keynote speaker

Susanne Iwarsson, Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”

Andreas Hager, grundare av Genia patientsupportsystem

Charline Coquerel, Director Patient Relations Novo Nordisk,

Cajsa Lindberg, ordförande Svenska Diabetesförbundet

David Sparv, chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård

Thomas Larsson, kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)

Skriv tabellbeskrivning här

18.00 Konferensmiddag (för dig som anmält dig)


18.00 Drink och mingel

19.00 Middag

 

Plats: Clarion Hotell Malmö Live, restaurangen plan 2