08.00-08.30 Fika och utställning


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

08.30-10.00 Kliniska studier - mer än läkemedel


Hör representanter belysa hälso- och sjukvårdens, akademins, industrins och samhällets perspektiv på varför kliniska studier behövs för att utveckla bland annat behandlingsmetoder, medicinteknik, diagnostik och e-hälsolösningar.

Helena Fordell, läkare och forskare, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap Umeå universitet.
Ulf Gyllensten, professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.
Johan Sanmartin Berglund, professor i folkhälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola
Peter Adolfsson, barnöverläkare, barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka, Sahlgrenska akademin.
Damon Tojjar, forskande läkare, Lunds Universitets Diabetescentrum

Skriv tabellbeskrivning här

10.00-11.00 Fika + Utställning


Paus


11.00- 12.30 Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården


Verksamhetschefer och forskare berättar om hur de lyckats integrera forskning i sin kliniska verksamhet och vilka värden det skapat.

Peter Asplund, chef Sektionen för onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anders Persson, föreståndare och professor, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitetssjukhus.
Verena Sengpiel, läkare MD, Universitetslektor, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin,
Gunnar Kahlmeter, professor och fd verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Nationell infrastruktur – ett stöd för kliniska studier


Möt forskare som med stöd av Kliniska Studier Sverige har åstadkommit klinisk forskning parallellt med ordinarie verksamhet i vården.
Korta presentationer och panelsamtal.

Johan Styrke, läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.
Anna Ogionwo Jerkeman, läkare, Klinisk infektionsmedicin, Lunds universitet
Mattias Svahn, CEO och grundare NextCell Pharma
Jenny Kindblom, Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar

 

15.00-15.20 Hur vässar Sverige arbetet inom life science


Mer information kommer

 

.

15.20-15.30 Summering och avslutande ord


Avslutning

Lisa Kirsebom, moderator
Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus
Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

.
Skriv tabellbeskrivning här

15.30 Fika


Slut på konferensen