Tidigare år


Nationell konferens om kliniska studier är en konferens för dig som arbetar inom akademi, industri och hälso- och sjukvård. Tillsammans skapar vi en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande.

Konferensen arrangeras inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige.