Den 7-8 september anordnades ”Nationell konferens om kliniska studier” i Stockholm med noden Karolinska Trial Alliance som årets regionala värd. Inför årets konferens var intresset extra stort, drygt 670 besökare med representanter från akademi, hälso-och sjukvård samt industri deltog. 

Temat på konferensen var ”Framtidens kliniska studier” med fokus på fem olika perspektiv, alla med utgångspunkt i framtiden. De två dagarna gav inblick i framtidens möjligheter och utmaningar genom inspirerande presentationer från talare som arbetar med kliniska studier och relaterade områden. På scenen presenterades framtidens kliniska forskningsteam, framtidens forskningspatient, framtidens forskningsmetoder, framtidens terapiområden och framtidens verktyg.