Ta del av presentationsmaterial från konferensen

 

 

DAG 1

Perspektiv 1 - Framtidens kliniska forskningsteam


Marie Kalm: Stark klinisk forskning i framtiden - en vision eller illusion? PDF (pdf, 368.3 kB)

Anna Martling: Framtidens kliniska forskare - Utmaningar, möjligheter och incitamentPDF (pdf, 236.6 kB)

Heléne Sjöö och Jennie Karlsson: Framtidens forskningssjuksköterskaPDF (pdf, 1.2 MB)

 

Perspektiv 2 - Framtidens forskningsmetoder


Gunilla Andrew-Nielsen: Läkemedelsverket och medicinsk etik om 20 årPDF (pdf, 644.7 kB)

Henrik Grönberg: Framtidens cancerstudier kombinerar biomarkörer med en innovativ studiedesignPDF (pdf, 450.2 kB)

Ulrika Simonsson: Smarta studiedesigner med nya metoderPDF (pdf, 236.5 kB)

Kai Langel: Remote Research Methodologies - opportunities, considerations and resultsPDF (pdf, 2.7 MB)

Johan Askling: Framtidens kliniska forskning - är big data right data?PDF (pdf, 701.8 kB)

 

Perspektiv 3 - Framtidens forskningspatienter


Mats G Hansson: Att inkludera patientens preferenser i kliniska studier: The IMI-PREFER ProjectPDF (pdf, 506 kB)

Silke Mader: How do we get parents and parent representations involved in reseach? A Parent perspectivePDF (pdf, 1.3 MB)

Boubou Hallberg: Att mäta hälsoutfall med kliniska studier

Barbro Sjölander, Karl Rombo & Eskil Degsell: Ett samtal om patientinvolvering och synen på kliniska studier år 2030PDF (pdf, 155 kB)

 

DAG 2

 

Perspektiv 4: Framtidens terapiområden


Anders Persson & Anna Gran: Sponsorers syn på framtidens studierPDF (pdf, 490.3 kB)

Elisabet Lindgren: Klimat och Hälsa: Nya risker och behovPDF (pdf, 631.5 kB)

Karl-Johan Malmberg: Ny cellterapi mot cancer baserat på naturliga mördarcellerPDF (pdf, 8.8 MB)

Richard Rosenquist Brandell: Genomics Medicine Sweden: integrering av precisionsmedicin i svensk sjukvårdPDF (pdf, 638.4 kB)

Peder Olofsson: Bioelektronisk Medicin: Ny teknologi för att behandla inflammation

 

Perspektiv 5 - Framtidens verktyg


Jenny Åkerblom: Hologram - hjälp i biobanksarbetet?PDF (pdf, 1.3 MB)

Max Gordon: AI - ett av framtidens verktyg?PDF (pdf, 768.3 kB)

Jacob Hollenberg: Hur kan drönare, mobiltelefoner och hjärt-lungmaskin rädda liv vid hjärtstopp? Stora prospektiva randomiserade studier i utmanande klinisk miljöPDF (pdf, 2 MB)

E-verktyg i praktiken - exempel från 1177, vårdguiden och psykiatrin:
Lisa AdolphssonPDF (pdf, 519.5 kB)
Cecilia SvanborgPDF (pdf, 582.5 kB)
Christian RückPDF (pdf, 437.7 kB)

Petter Wolff: Apple reasearch kitPDF (pdf, 871.3 kB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
anders-persson.pdf 490.3 kB 2018-05-02 11.34
anna-martling.pdf 236.6 kB 2018-05-02 11.34
cecilia-svanborg.pdf 582.5 kB 2018-05-02 11.34
christian-ruck.pdf 437.7 kB 2018-05-02 11.34
elisabet-lindgren.pdf 631.5 kB 2018-05-02 11.34
gunilla-andrew-nielsen.pdf 644.7 kB 2018-05-02 11.34
helene-sjoo-jennie-karlsson.pdf 1.2 MB 2018-05-02 11.34
henrik-gronberg.pdf 450.2 kB 2018-05-02 11.34
jacob.hollenberg.pdf 2 MB 2018-05-02 11.34
jenny-akerblom.pdf 1.3 MB 2018-05-02 11.34
johan-askling.pdf 701.8 kB 2018-05-02 11.34
kai-langel.pdf 2.7 MB 2018-05-02 11.34
karl-johan-malmberg.pdf 8.8 MB 2018-05-02 11.34
lisa-adolphsson.pdf 519.5 kB 2018-05-02 11.34
marie-kalm.pdf 368.3 kB 2018-05-02 11.34
mats-hansson.pdf 506 kB 2018-05-02 11.34
max-gordon.pdf 768.3 kB 2018-05-02 11.34
patientorganisationer.pdf 155 kB 2018-05-02 11.34
petter-wolff.pdf 871.3 kB 2018-05-02 11.34
program-nationell-konferens-stockholm-2017.pdf 47.4 kB 2018-06-13 15.36
referat-nationell-konferens-stockholm-2017.pdf 90.2 kB 2018-06-13 15.44
richard-rosenquist-brandell.pdf 638.4 kB 2018-05-02 11.34
silke-mader.pdf 1.3 MB 2018-05-02 11.34
ulrika-simonsson.pdf 236.5 kB 2018-05-02 11.34