08.00-09.00 Registrering


Kaffe, te, mackor och frukt serveras. Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.00-10.15 Inledning


Välkomna till årets konferens – Framtidens kliniska studier

Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance och nodföreståndare region Stockholm/Gotland

Jan-Inge Henter, FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i pediatrik

Jan Andersson, Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting

Öppningsanförande 1

Karin Röding, Statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

Öppningsanförande 2

Håkan Billig, Ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

10.15-10.45 Kaffepaus


Kaffepaus - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

10.45-11.45 Perspektiv 1 - Framtidens kliniska forskningsteam


Stark klinisk forskning i framtiden - en vision eller illusion?

Marie Kalm, Gruppledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin

Marie Kalms presentation »PDF (pdf, 368.3 kB)

Framtidens kliniska forskare - Utmaningar, möjligheter och incitament

Anna Martling, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Överläkare och kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Martlings presentation »PDF (pdf, 236.6 kB)

Framtidens forskningssjuksköterska

Heléne Sjöö & Jennie Karlsson, Forskningssjuksköterskenätverket, Stockholm- Gotland

Heléne Sjöö och Jennie Karlssons presentation »PDF (pdf, 1.2 MB)

Gemensam avslutande diskussion


 

Skriv tabellbeskrivning här

11.45-12.45 Lunch


Lunch - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

12.45-14.50 Perspektiv 2 - Framtidens forskningsmetoder


Läkemedelsverket och medicinisk etik om 20 år

Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef kliniska prövningar Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsens presentation »PDF (pdf, 644.7 kB)

Framtidens cancerstudier kombinerar biomarkörer med en innovativ studiedesign

Henrik Grönberg, Professor, Karolinska Institutet, Överläkare, Sektionschef onkologi, Capio S:t Görans Sjukhus

Henrk Grönbergs presentation »PDF (pdf, 450.2 kB)

Smarta studiedesigner med nya metoder

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik, Uppsala Universitet, Delägare och rådgivare, Pharmetheus

Ulrika Simonssons presentation »PDF (pdf, 236.5 kB)

Remote Research Methodologies - Opportunities, Considerations and Results

Kai Langel, Co-Founder & Director, Patient and Technology Solutions

Kai Langels presentation »PDF (pdf, 2.7 MB)

Framtidens kliniska forskning – är big data right data?

Johan Askling, Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Asklings presentation »PDF (pdf, 701.8 kB)

 

Skriv tabellbeskrivning här

14.50-15.20 Kaffepaus


Kaffepaus - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

15.20-17.00 Perspektiv 3 - Framtidens forskningspatienter


Att inkludera patientens preferenser i kliniska studier - The IMI-PREFER Project

Mats G Hansson, Professor i biomedicinsk etik, Uppsala Universitet

Mats G Hanssons presentation »PDF (pdf, 506 kB)

How do we get parents and parent representations involved in research? A Parent perspective

Silke Mader, Co-Founder and Chairwoman of European Foundation for the Care of Newborn Infants

Silke Maders presentation »PDF (pdf, 1.3 MB)

Att mäta hälsoutfall med kliniska studier

Boubou Hallberg, Patientområdeschef, Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, patientområde Sjuka nyfödda barn

Ett samtal om patientinvolvering och synen på kliniska studier bortom år 2030

Barbro Sjölander, Ordförande nätverket mot gynekologisk cancer

Karl Rombo, Ordförande i prematurförbundet

Eskil Degsell, Ordförande i hjärntumörföreningen

Patientorganisationernas presentation »PDF (pdf, 155 kB)

 

Skriv tabellbeskrivning här

19.00 Middag på Nalen