Anna Martling

Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, överläkare och kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Martling har sedan 2008 varit forskningsgruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska- och epidemiologiska studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation i relation till annan behandling, utveckling av kirurgiska tekniker och låg dos ASA vid behandling av kolorektal cancer. Martling har publicerat mer än 75 peer-reviewed artiklar och är en ofta förekommande föreläsare i Sverige och utomlands. Martling har ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.