Barbro Sjölander

Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Barbro Sjölander är förutom Ordförande i patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer, även Ordförande för Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland.

Nätverket mot gynekologisk cancer är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Nätverket har också en sluten stödgrupp på Facebook för drabbade kvinnor.