Boubou Hallberg

Patientområdeschef, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, patientområde Sjuka nyfödda barn

Boubou Hallberg är Patientområdeschef och överläkare i neonatologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade år 2010 på ämnet hjärnskador, kylbehandling och prognosbedömning efter svår syrebrist i samband med förlossning.

Boubou arbetar aktivt med förändrings- och implementeringsarbete såsom värdebaserad vård, nya interventionsbehandlingar och högspecialiserad vård. Han har publicerat 30 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och deltar i ett flertal nationella och internationella organisationer som expert och ledare.