Cecilia Svanborg

Överläkare, medicine doktor, ledningsansvarig Internetpsykiatri.se

Cecilia Svanborg är läkare, forskare och psykoterapeut som brinner för att göra effektiv psykologisk behandling tillgänglig för många genom att den förmedlas via internet. Med en behandlingsplattform finns verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingar genom insamlade data som kan användas för analys. Utveckling säkras genom att bygga vårdprocessen som en klinisk studie och skapa utrymme för medarbetares vilja till förbättring. Nu sprids arbetssättet i Sverige genom implementering av nationell plattform (SoB) och kvalitetsregister.