Christian Rück

Överläkare OCD programmet samt lektor Karolinska Institutet

Christian Rück är Överläkare och lektor på Karolinska Institutet. Han leder en forskningsgrupp på Karolinska Institutet och arbetar bland annat med internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Han kommer att tala om vilka unika möjligheter till studier som internetbaserade interventioner ger. Detta inkluderar så kallade dismantling studier där man studerar vikten av specifika behandlingskomponenter, globala studier och studier där internetbehandling ges tillsammans med traditionell terapi.