Elisabet Lindgren

Docent, leg.läk.

Elisabet Lindgren är leg. Läk och docent i Sustainability science, och har i nära 30 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar, framförallt klimat och hälsa. Elisabet har publicerat i tidskrifter som Science och Lancet, haft många prestigefyllda internationella uppdrag, varit huvudförfattare i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och expertrådgivare till WHO, svenska regeringen, europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal nationella och internationella myndigheter, större organisationer och stiftelser.