Eskil Degsell

Patient, Närstående, Patientrepresentant i flödet för maligna CNS tumörer på Karolinska Sjukhuset. Till vardags företagare

Eskil Degsell är av den absoluta uppfattningen att vården och resultat från vården utvecklas bättre "med drabbade än för drabbade". Välfungerande samverkan mellan informell och formell vård kommer kunna skynda på utvecklingen enormt mycket. Väldigt mycket spännande händer och kommer hända de kommande åren.

Svenska Hjärntumörföreningen är en patient och närståendeförening. Från den dagen misstanke delges verkar föreningen, i samverkan med vården, för att uppnå en så hög livskvalité, så lång tid som möjligt både för patient och närstående. Föreningen verkar även aktivt för att forskning om botemedel går framåt.