Gunilla Andrew-Nielsen

Enhetschef Kliniska Prövningar och Licenser, Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsen har under de senaste sex åren innehaft sin nuvarande position som enhetschef för Kliniska Prövningar och Licenser vid Läkemedelsverket i Sverige. Dessförinnan har hon sedan början av 1990-talet innehaft olika positioner nationellt och internationellt FoU i läkemedelsindustrin.