Håkan Billig

Professor i fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Ordförande i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet

Håkan Billig är Professor i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Håkan är även Ordförande för Drug discovery and development platform at SciLifeLab samt ledamot i TLVs insynsråd och Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet. Utöver detta är Håkan Ordförande i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet. Kommitténs uppgift är att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och Kommittén beslutar om den övergripande inriktningen för arbetet inom Kliniska Studier Sverige.