Jacob Hollenberg

Biträdande överläkare, Docent Södersjukhuset, Verksamhetschef Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet

Jacob Hollenberg är verksamhetschef för Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och ansvarar för flera kliniska studier som syftar till att öka överlevanden för hjärtstoppspatienter. Jacob är docent och arbetar som Hjärtläkare på Södersjukhuset. Han är ordförande för svenska HLR-rådets arbetsgrupp för defibrillering samt medicinskt ansvarig för Sveriges Hjärtstartarregister. I sin presentation kommer Jacob Hollenberg att berätta om 15 års erfarenheter av kliniska studier i utmanande miljö, bl.a. om nya världsunika metoder som SMS-livräddning, utvecklingen av hjärtstopps-drönare och användningen av hjärt-lungmaskin vid hjärtstopp.