Jan Andersson

Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting, Professor i Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet

Professor Jan Andersson är forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting som ansvarar för hälsovården i Stockholms län. Han var tidigare prorektor för Karolinska Institutet.

Han har bidragit till att grunda Science for Life Laboratoriet, det svenska nationella laboratoriet för storskalig biologi. Hans nuvarande förtroendeuppdrag inkluderar redaktion av Journal of Internal Medicine. Han är styrelseledamot i Flemingsbergs stiftelse och Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han är adjungerad medlem i Nobelkommittén, som ansvarar för att utse Nobelpriset i fysiologi eller medicin.