Jenny Åkerblom

Avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

Jenny Åkerlund är utbildad ingenjör i informationsteknologi som tidigare utvecklat datasystem för laboratorieverksamhet inom sjukvården, men jobbar idag som avdelningschef vid Biobanken norr.

Innovationsprojekt med CGI Sverige och Hololens har varit en spännande resa som öppnat ögonen för en ny värld, den mellan en dator och vår verklighet, vilket är en spännande kombination. Med hjälp av hologram får vi vägledning i det dagliga arbetet med hanteringen av våra forskningsprov. Förhoppningsvis är detta en teknik vi i framtiden kommer se som ett naturligt inslag i vår vardag. Men frågan är den: Är vi redo?