Johan Askling

Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Askling är professor i reumatologi vid Enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, och överläkare vid Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Johans forskningsprogram och forskningsgrupp använder kliniska epidemiologiska metoder och en kombination av kliniska och andra register, forskningsdatabaser och biobankdata för att adressera frågor som rör sjukdomsmottaglighet och riskfaktorer, samsjuklighet, läkemedelsäkerhet, och behandlingsutfall.