Karin Röding

Statssekreterare hos Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

Karin Röding tillträdde 2016 som statssekreterare. Hon var 2011-2016 rektor på Mälardalens högskola och 2013-2016 ledamot av bl.a. Vinnovas och Arbetsgivarverkets styrelser. Hon var vice ordförande i styrelsen för Universitets- och högskolerådet. Dessförinnan var hon departementsråd vid Utbildningsdepartementet 1999-2006, universitetsdirektör på Uppsala universitet 2006-2007 och sedan på Karolinska institutet, 2007–2011. Hon har haft flera uppdrag i såväl Danmark som Norge bl.a. ledamot av styrelsen för Norges tekniska naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Karin är tandläkare och specialist och hon disputerade 2005 på Karolinska institutet.