Karl-Johan Malmberg

Professor

Karl-Johan Malmberg är Hematolog och Professor vid Universitetet i Oslo och Gästprofessor vid Karolinska Institutet. Karl-Johans forskningsgrupp utvecklar cellterapi mot cancer baserat på ny kunskap om NK cellens funktionella reglering. Gruppen har nyligen genomfört en första klinisk prövning med NK cells terapi för patienter med svårbehandlad akut leukemi. Fokus ligger nu på att etablera en ny plattform för selektiv differentiering av s.k. adaptiva NK celler med särskild förmåga att känna igen och döda cancerceller.