Karl Rombo

Ordförande svenska prematurförbundet

arl Rombo är ordförande i Svenska Prematurförbundet, samt professionell operasångare och medicinsk student vid Karolinska Institutet. Karl är mycket engagerad i patient frågor som rör för tidigt födda barn i Sverige och har gett ett antal presentationer om hans erfarenheter som far. Han var också huvudtalare vid Jens Pre-kongressen i Budapest 2016 och i Venedig 2017.

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Förbundets hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer.