Maria Englund

Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance (KTA), Nodföreståndare Stockholm-Gotland

Maria Englund har arbetat med kliniska studier inom både klinik och industrin i många år och har under 20 års tid fokuserat på att bygga upp och driva verksamheter som underlättar för industri, akademi och hälso- och sjukvård att genomföra kliniska studier. Marias motto är att man ska skapa infrastrukturer som underlättar för forskare att genomföra mer klinisk forskning nationellt och regionalt.