Marie Kalm

Gruppledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin

Marie Kalm har en forskargrupp som arbetar med frågeställningar kring neurotoxicitet hos canceröverlevare. Studierna inkluderar både kliniska och prekliniska studier.

Under de senaste åren har Marie även varit ordförande för Future Faculty vid Sahlgrenska Akademin. Future Faculty arbetar både lokalt och på nationell nivå för att lyfta frågor som berör yngre forskare. Detta innebär att Marie har stor insikt i hur det är att vara en ung forskare vid en medicinsk fakultet i dagens Sverige.