Mats Hansson

Professor

Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik och föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala Universitet. Mats tog sin första examen i biologi 1974 och fortsatte därefter med teologi, filosofi och bioetik. Han har lett flera mångvetenskapliga forskningsprojekt inom bland annat bioetik.

CRB är ett multidisciplinärt center med lång erfarenhet av att arbeta med stora internationella projekt och är ledande inom forskning inom biobank, patient preferenser och riskkommunikation. CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder.