Richard Rosenquist Brandell

Professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet, överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Platform Director, Diagnostics Development Platform, Science for Life Laboratory, Koordinator av Genomics Medicine Sweden Initiativet

Richard är professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Richard är även koordinator av initiativet Genomics Medicine Sweden (GMS) som syftar till en koordinerad nationell integrering av precisionsmedicin inom svensk hälso- och sjukvård. För att accelerera implementering av precisionsmedicin i Sverige ska upp till 25 000 patientprover analyseras årligen med högteknologiska, storskaliga sekvenseringstekniker. Primärt fokus kommer att vara patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, och därefter andra områden såsom komplexa sjukdomar och mikrobiomet.