Ulrika Simonsson

Professor i farmakokinetik, Uppsala Universitet, delägare och rådgivare, Pharmetheus

Ulrika Simonsson är professor i farmakokinetik och arbetar med hur matematiska modeller för läkemedelsexponering och relation till effekter och biverkningar används för att beskriva och kvantifiera resultat från studier. Modellerna kan även förklara och beskriva skillnad i effekt i subpopulationer såsom barn, patienter med nedsatt njurfunktion mm vilket kan vara av vikt för dosjusteringar. Med modeller kan simuleringar av virtuella patientpopulationer göras och designen av en klinisk studie kan optimeras. Likaså kan modeller användas för att ändra olika design aspekter under studiens gång sk adaptive design.