Den 6-7 september 2016 anordnades ” Nationell konferens om kliniska studier” i Uppsala med Forum Uppsala- Örebro som årets regionala värd. Det var en välbesökt konferens, drygt 427 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare” och två återkommande ledord i anförandena var begreppen pragmatiska och samverkan.

Konferensen inleddes med att Jonas Oldgren, verksamhetschef på Uppsala Clinical Research Center (UCR) hälsade alla varmt välkomna. Temat för konferensen, pragmatiska kliniska studier, valdes då vikten av att skapa värdebaserad forskning som ger nytta för patienterna står i fokus.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Gabriel Wikström stod för ett av öppningsanförandena. Att ställa om mot mer personcentrerad vård är avgörande för kliniska studier.
Vi ska inte främja kliniska studier i separata spår utan insatserna ska kopplas mot de insatser vi gör för att utveckla vården.
Att arbeta långsiktigt, se över infrastrukturen och e-hälsa var andra områden Wikström betonade. Avslutningsvis betonade ministern vikten av att kunna lösa kompetensfrågorna och stärka villkoren för att kunna syssla med forskning och inte dela dessa i två spår.
Vi måste koppla insatser med forskning mot insatser i vardagens jobb.

Därefter tog Håkan Billig, Ordförande i Kommittén för kliniska studier, över på scen för dagens andra och sista öppningsanförande. Han talade om den utvecklingspotential som finns gällande kliniska studier och pekade även på att antalet studier inte går ner utan upp och med högre kvalité. Håkan Billig talade också om behovet av ökad samverkan i Sverige, inte minst mellan de sex noderna inom Kliniska Studier Sverige.

På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig

På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig

De båda dagarna bjöd på en spännande blandning av föreläsningar, paneldiskussioner, frågor från publiken och inspel från moderator Lisa Kirsebom. Däremellan fanns det i pauserna tid för deltagarna att ha möjlighet att både nätverka och besöka utställare.

Konferensen avslutades med att Patric Amcoff, nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro lämnade över stafettpinnen för nästa års konferens till Maria Englund, nodförståndare för Karolinska Trial Alliance.

Läs mer om de sex regionala noderna och deras utbudlänk till annan webbplats